605 898 929

E-mail

605 898 929

E-mail

w

WhatsApp

Facebook

Instagram

naše zdroje

 

vaše energie

N

Spolehlivá elektřina

N

Plyn z obnovitelných zdrojů

Energie přímo od výrobce

S námi nakupujete elektřinu přímo od výrobce bez poplatků třetím stranám.

Z

Transparentní zdroje

Naše energie je vázaná zárukami původu a pochází 100% z obnovitelných zdrojů.

Lokální výroba

Všechnu elektřinu vyrábíme v ČR, v daných lokalitách vytváříme nová pracovní místa.

Pro vás je to odpad, pro nás je to surovina.

 

Společnost EFG Rapotín BPS byla založena v roce 2012 za účelem výstavby jedné z prvních odpadářských bioplynových stanic v ČR. Stanice je v provozu již od roku 2016 a má kapacitu zpracování 30 tisíc tun odpadu ročně.

Přehled

▶  Kapacita zpracování 30 000 t/rok
  Produkce energie pro cca 2 000 domácností
  Produkce elektrické energie 4,2 GWh/rok
  Produkce tepelné energie 7 200 GJ/rok
  Produkce biometanu 13 GWh/rok

Zdroje příjmu

▶   Zpracování odpadu
  Prodej elektřiny
  Prodej tepla
  Prodej biometanu

Bioplynová stanice ve Vyškově nabízí možnosti likvidace a využití biologicky rozložitelných odpadů, vedlejších živočišných produktů a dalších surovin v regionu. Díky moderní technologii dokáže vyrobit ze vstupního materiálu ekologickou elektrickou energii, teplo a brzy také biometan.

Přehled

▶  Kapacita zpracování 12 000 t/rok
▶  Produkce energie pro cca 1 500 domácností

Provedené úpravy

▶  Zelený bonus za teplo
▶  Technologické úpravy
▶  Synergie s EFG Rapotín BPS

Plánovaná investice

▶  Navýšení kapacity zpracování odpadů
▶  Instalace jednotky upgradingu bioplynu na biometan – I. Q 2023

Zdroje příjmu

▶  Zpracování odpadu
▶  Prodej elektřiny
▶  Prodej tepla

Hlavním záměrem společnosti MOSTEK energo je provoz stabilního zdroje elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů, přičemž klíčovou surovinou je zemědělská biomasa ve formě pelet a dřevní štěpka. Jedním ze současných klíčových úkolů je přizpůsobení provozu pro poskytování podpůrných služeb ke stabilizaci rozvodné sítě.

Přehled

▶  Množství vyrobené elektřiny 40 000 MWh/rok
▶  Produkce energie pro cca 20 000 domácností

Zdroje příjmu

  Prodej elektřiny

V rámci skupiny se zaměřuje na efektivní získávání a využití bioplynu vyprodukovaného v odpadářských stanicích. Díky upgradingu bioplynu prostřednictvím procesu membránové separace je získáván téměř čistý biometan, složením prakticky totožný se zemním plynem. Díky tomu může být vtláčen do plynárenské distribuční soustavy nebo využit ve formě BioCNG jako ekologická alternativa běžných fosilních paliv pro pohon osobních automobilů či vozů MHD.

Biometan = zemní plyn

▶  Stejné využití
▶  Bez nutnosti úprav technologií
▶  Vhodné jako palivo BioCNG
▶  Možnost dodávky do PDS

Kapacita EFG

▶   30 000 t odpadů = 3 000 automobilů s nájezdem 8 000 km/rok
▶  Navýšení produkce již v roce 2023